Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Kongre Onur Kurulu

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
T.C. Dışişleri Bakanı

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU
Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Derneği Başkanı

Prof. Dr. James W. Jr. PUTNEY
NIEHS Calcium Regulation Grup Lideri,
Kongre Bşk. 1. Uluslararası Yard.

Prof. Dr. Mohamed TREBAK
PennState Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kongre Bşk. 2. Uluslararası Yard.

Doç. Dr. Ömer ÇELİK
SDÜ Tıp Fakültesi Biyofizik A.D
Kongre Yerel Başkanı

Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman KUTLUHAN
S.D.Ü Tıp Fakültesi / Nöroloji A.D.

Kongre Sekreteryası
Arş. Gör. Bilal ÇİĞ, Ramazan ÇINAR
Kenan YILDIZHAN, Vahid GHAZIZADEH
Yener YAZĞAN (Graphic Designer & Webmaster)

Mali Sorumlu
Arş. Gör. Ahmi ÖZ