Ödüller

Ödüller

 

Bilim kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede en iyi 9 (dokuz) postere Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres Derneği tarafından ödül verilecektir.*

Değerlendirme Sonucunda;

1 adet BİRİNCİLİK ödülü

2 adet İKİNCİLİK ödülü

3 adet ÜÇÜNCÜLÜK ödülü

3 adet MANSİYON ödülü

verilecektir.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Tanımı: 1. seçilen poster sahibine, hediye ve ödül sertifikası tüm yazarlar adına, poster sunumunu gerçekleştiren bilim insanına takdim edilecektir.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Tanımı: 2. seçilen poster sahiplerine, hediye ve ödül sertifikası tüm yazarlar adına, poster sunumunu gerçekleştiren bilim insanına takdim edilecektir.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Tanımı: 3. seçilen poster sahiplerine, hediye ve ödül sertifikası tüm yazarlar adına, poster sunumunu gerçekleştiren bilim insanına takdim edilecektir.

MANSİYON ÖDÜLÜ: Diğer 3 (üç) postere ise sponsorlar tarafından çeşitli hediyeler verilecektir.

 

Ödüller 23 Nisan 2018 tarihinde yapılacak ödül töreninde takdim edilecektir.

 

SÖZLÜ SUNUM ÖDÜLLERİ

TOP sunumları 3 adet ödül verilecektir. Ödül içeriği; ödül sertifikası ve hediye paketinden oluşacaktır. Ödüller 23 Nisan 2018 tarihinde yapılacak ödül töreninde takdim edilecektir.

 

GENÇ BİLİM İNSANLARI SUNUM ÖDÜLÜ

21 Nisan 2018 Tarihinde sunum yapan genç bilim insanları arasından web sayfasında gösterilen kurul tarafından değerlendirme sonucu ödül kazanan birinci sunuma Prof. Dr. James W. Putney tarafından sertifika takdim edilecektir.

* Yukarıdaki ödüllerden herhangi birisini kazanan ve katılım ücretleri kongre bütçesinden karşılanan bursiyerlere kayıt ücreti geri ödenmeyecek, sadece kazanırsa ödül sertifikası verilecektir.

Ödüller hakkında gerekli değişiklikleri yapmak kongre organizasyon komitesinin yetkisindedir.