Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Sayın Meslektaşımız;
Hücre içerisine kıyasla hücre dışında kalsiyum iyon miktarı 10,000-20,000 misli fazla olup hücre içeresine iyon kanaları vasıtası ile girmektedir. Kalp-damar, diyabet, kanser ve nörolojik hastalıkların oluşumunda oksidatif stresin neden olduğu hücre içerisinde serbest kalsiyum iyon artışı ile iyon kanal bozuklukları büyük önem arz etmektedir. Voltaja duyarlı ve kimyasal katyon kanallarından farklı olarak yakın zamanlarda TRP kanalları keşfedilmiştir. TRP kanallarının aktivasyon ve inhibisyon mekanizmaları voltaja duyarlı ve kimyasal katyon kanallarından çok farklıdır. Günümüzde, ilaç geliştirme konularında TRP kanalları potansiyel bir kaynak olarak gözükmektedir. Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres Derneği (HSOD) (http://hsord.org.tr/) tarafından 2006 yılından beri her iki yılda bir düzenlediğimiz TRP kanalları konusundaki kongre dünyada düzenli olarak yapılan tek kongredir. 20-23 Nisan 2018 tarihleri arasında Alanya’da beş yıldızlı bir otelde HSORD ve ‘7. Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Dünya Kongresi’ düzenlenecektir. Bu kongrede 800 den fazla katılımcı beklenmektedir. Kongre, HSORD ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından düzenlenecektir. Bu kongrenin amacı, oksidatif stres, TRP kanalları ve kalsiyum sinyali konularında seçkin bilim insanlarını bir araya getirerek güncel çalışma sonuçlarının tartışılmasıdır. Bu sayede yurdumuzda, TRP kanalları konusunda çalışan bilim insanı sayısını artırmaya teşvik edilecektir.
Kongremizde sözlü sunumların özetleri Dergi park-Akademik tarafından taranan ‘Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres’ Dergisi’nde basılacaktır. Bunun yanı sıra, özetlerin SCI kapsamına giren bir dergide basılması için çalışmalar devam etmektedir. Kongre sözlü sunumları ve posterleri YÖK performans ve doçentlik başvuru kriterlerine şartlarına uymaktadır ve katılımcılara puan kazandırmaktadır.
Kongremizin en önemli hedeflerinden birisi de yurdumuzdaki genç bilim insanlarını teşvik etmek ve yabancı bilim insanları ile bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır. Bu amaçla kongremize yurt dışından, kendi dalında uzman birçok bilim insanı davet edilmiş ve çoğundan olumlu cevap alınmıştır.
Geçmiş kongre katılımcılarının bilimsel ve sosyal yönden memnuniyetleri bizim en önemli referansımızdır. 2018 Nisan ayında siz değerli meslektaşlarımızı Alanya’da görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu